Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

El patronat és el màxim òrgan de responsabilitat d’Arrels. Vetlla i marca les línies estratègiques a mig i llarg termini. Està format per persones de diferents àmbits professionals que vetllen perquè totes les actuacions segueixin la missió, la visió i els valors de l’entitat.


President: José Javier Ordoñez

Advocat i Doctor en Dret. Professor de Dret Internacional Privat a la UPF i Director Adjunt de l'Institut Borja de Bioètic

Secretaria: Maria Iglesias

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses. Actualment és directora d’ocupabilitat de la Fundació Nous Cims.

Vocal: Enric Gotanegra

Ha estat treballador d’Arrels en l’equip d’atenció a persones sòcies i donants i actualment és voluntari a l’equip de carrer de l’entitat.

Vocal: Eduard Sala

Llicenciat en Filosofia i Lletres i Educador Social. Actualment és coach, formador i cap de l’Àrea Social de Càritas Diocesana de Barcelona.

Vocal: Miquel Fuster

Pintor i autor de la novel·la gràfica "Miguel, 15 años en la calle", una peça autobiogràfica on explica les experiències viscudes durant aquest temps als carrers de Barcelona.

Vocal: Teresa Bermudez

Llicenciada en psicologia i diplomada en infermeria. Actualment és coordinadora dels projectes Llars i Insula a Sant Joan de Déu - Serveis Socials Barcelona.

Vocal: Montserrat Lamoglia

Infermera, Doctora en Promoció de la Salut. Professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Vocal: Francesc Mateu

Metge, especialista en Medicina tropical. Coneixedor del tema de Cooperació Internacional per la seva feina a Oxfam Intermón a Amèrica Llatina, Africa i a casa nostra on ha treballat temes de cooperació internacional i migracions. També ha estat treballant per la inclusió escolar y social de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Vocal: Francina Alsina


  • No labels