Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

L'any 2020 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:

Administració PúblicaTipologiaProjecteImport pel 2020DuradaLogo
Generalitat de CatalunyaConveniCentre Obert, Suport a la persona i Pis Zero873.703,66€Anual

Image Added

Ajuntament de BarcelonaConcertLlar Pere Barnés588.070,50€

Anual

Image Modified

Subvenció NominativaSuport a la persona110.000,00€Anual

Per altra banda també vam rebre les següents subvencions públiques:

Administració públicaConvocatòriaProjecteImport pel 2020DuradaLogo
Ajuntament de BadalonaConvocatòria General de SubvencionsAdaptant el model Housing First a Badalona6.800,00€Anual

Image Modified

Xarxa d'Habitatges d'Inclusio
Suport a la persona i habitatge

15.621,78€

Anual

Image Modified

Generalitat de CatalunyaCOSPELlar Pere Barnés115.000,00€Biennal
Image Modified

Centre Obert46.000,00€Biennal
Suport a la persona110.000,00€Biennal
Activitats2.244,16€Biennal
Voluntariat9.722,89€Biennal
Generalitat de CatalunyaIRPFSuport a la persona72.000,00€Anual

Image Modified

Centre Obert92.575,00€Anual
Pis Zero10.000,00€Anual
Taller Ocupacional16.000,00€Anual