Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Administració públicaConvocatòriaProjecteImport pel 2022DuradaLogo
Ajuntament de BadalonaConvocatòria General de SubvencionsAdaptant el model Housing First a Badalonapendent resolucióAnual

Image Added

Ajuntament de BarcelonaConvocatòria General de SubvencionsCentre Obert3.000€Anual

Serveis Jurídics3.000€Anual
Xarxa d'Habitatges d'Inclusio
Suport a la persona i habitatge

20.023,21€

Anual

Generalitat de CatalunyaCOSPELlar Pere Barnés81.284,09€Biennal
Centre Obert48.752,56€Biennal
Suport a la persona30.648,61€Anual
Pis Zero11.119,83€Anual
Taller Ocupacional14.910,13€Anual
Voluntariat8.940,21€Anual
Serveis Jurídics5.733,66€Anual
Generalitat de CatalunyaIRPFSuport a la persona90.000,00€Anual

Centre Obert55.000,00€Anual
Pis Zero12.500,00€Anual
Serveis Jurídics14.000,00€Anual
Taller Ocupacional20.000,00€Anual