Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

L'any 2015 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:

 ObjecteImport pel 2015DuradaDocument
Concert Ajuntament de BarcelonaLlar Pere Barnés536.291,76€

Anual

 
Conveni Ajuntament de BarcelonaSuport a la persona124.500€Anual 

 

 

SISPAP - Generalitat de Catalunya

Suport a la persona15.500€

 

 

2015-2016

 

 

conveni signat.pdf

Llar Pere Barnés115.000€
Centre Obert46.000€
Voluntariat5.750€
Activitats lúdiques11.180€

 

Per altra banda també vam rebre les següents subvencions públiques:

 ObjecteImport pel 2015DuradaDocument

 

Ministerio de Asuntos Sociales

Llar Pere Barnés26.000€Anual 
Centre Obert90.000€Anual 
Suport a la Persona82.000€Anual 
Diputació de BarcelonaEquip de carrer12.000€Anual