Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

L'any 2014 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:

 ObjecteImport pel 2014DuradaDocument
Concert Ajuntament de BarcelonaLlar Pere Barnés   
Conveni Ajuntament de BarcelonaSuport a la persona   

 

Per altra banda també vam rebre les següents subvencions públiques:

 ObjecteImport pel 2014DuradaDocument

Ministerio de Asuntos Sociales

    
ICASS - Generalitat de Catalunya    
Diputació de Barcelona