Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

L'any 2016 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:

 ObjecteImport pel 20152016DuradaDocument
Concert Ajuntament de BarcelonaLlar Pere Barnés536.585,47€

Anual

Contracte 20161124.pdf
Conveni Ajuntament de BarcelonaSuport a la persona124.700,00€AnualConveni 2016.pdf
Xarxa d'Habitatges d'InclusioHabitatges14.000,00AnualAcords i adhesió signats.pdf

 

 

SISPAP - Generalitat de Catalunya

Suport a la persona15.500,00€

 

 

2015-2016

 

 

conveni 2016.pdf

Llar Pere Barnés115.000,00€
Centre Obert46.000,00€
Voluntariat5.750,00€
Activitats lúdiques11.180,00€

...

 ObjecteImport pel 2016DuradaDocument
Obra Social La CaixaCentre Obert4.800,00€9 mesos 
Caixa d'EnginyersHousing First3.000,00€Anual 
IbercajaTaller ocupacional "La troballa"2.000,00€Anual 
Fundació CreatiaSuport a la persona20.000,00€Anual 
Fundació IsolanaAdecuación de la Llar Pere Barnés - Horno industrial13.478,14€Anual 
Fundació RoviraltaAdecuación de la Llar Pere Barnés-Placas solares4.000,00€Anual Fundació Antoni Serra Santamans

Renovació dels servidors i SAI

 

9.915,49€Anual 

 

...