La Llar Pere Barnés proporciona un espai residencial a persones que han viscut al carrer i que tenen la salut fràgil, amb la voluntat que es recuperin tant anímicament com físicament.


Cap: Laia Vila

Suport i logística: Maribel Balufo

Suport i logística: Ernest Rull

Treballadora familiar: Marta Adán


Personal de neteja: Endurance Ewere


Personal de neteja: Ladislay Pino

Treballadora familiar: Felicidad Titiziano


Treballadora familiar: Salvadora Martin

Treballadora familiar: Rosa Forés

Integradora Social: Georgina González

Integrador Social: Pere Blanco

Treballadora Social: Laia Salomón

Educador Social: Daniel Callís

Infermera: Laia Pérez

Auxiliar infermeria: Mireia Valin


Auxiliar infermeria: Olga S. Balladares

Referent: José Luís Martínez


Referent: Néstor López

Referent: Alonso Barron


Referent: Júlia Bassols

Referent: Fernando Camón

Referent: Felipe Juberías 


Referent: Jorge Luis Miguel


Referent: África Castillo  • No labels