L'equip de Gestió Interna treballa des de diferents àmbits -informàtic, recursos humans, socis i donants, administració i finançament- per garantir el bon funcionament i la continuïtat de l’entitat.


Cap: Elisabet Pascual

Personal: Mari Carmen Sánchez


Finançament: Sarai López

Administració: Lorena Escudero

Administració: Núria Saavedra

Administració: Miquel Julià


Comptabilitat: Maria José Alias

Provisions: Iñaki Sánchez


Manteniment i Logística: Carlos López

Manteniment i Logística: Óscar Cano

Manteniment i Logística: Luis Reyes

Informàtica: Jordi Marsol


Informàtica: Sergi Ventura

  • No labels