L'any 2021 han estat vigents els següents convenis o contractes amb Administracions Públiques:

Administració PúblicaTipologiaProjecteImport pel 2021DuradaLogo
Ajuntament de BarcelonaConcertLlar Pere Barnés634.496,95€

Anual

Subvenció NominativaSuport a la persona110.000,00€Anual

Per altra banda també vam rebre les següents subvencions públiques:

Administració públicaConvocatòriaProjecteImport pel 2021DuradaLogo
Ajuntament de BadalonaConvocatòria General de SubvencionsAdaptant el model Housing First a Badalona8.075,45€Anual

Ajuntament de BarcelonaConvocatòria General de SubvencionsCentre Obert3.000€Anual

Serveis Jurídics3.000€Anual
Pis Zero1.000€Anual
Xarxa d'Habitatges d'Inclusio
Suport a la persona i habitatge

17.215,74€

Anual

Generalitat de CatalunyaCOSPELlar Pere Barnés87.362,10€Biennal
Centre Obert51.227,40€Biennal
Suport a la persona40.965,24€Anual
Pis Zero9.070,94€Anual
Taller Ocupacional10.799,93€Anual
Serveis Jurídics6.437,44€Anual
Generalitat de CatalunyaIRPFSuport a la persona70.341,05€Anual

Centre Obert90.441,98€Anual
Pis Zero9.769,59€Anual
Taller Ocupacional15.631,34€Anual
  • No labels