L'equip de suport a la persona atén de forma individualitzada les persones vinculades a l’entitat. Treballa perquè les persones tinguin garantides les necessitats bàsiques i accedeixin i es mantinguin en un habitatge digne i adequat a les seves necessitats. L’objectiu és potenciar l’autonomia de les persones a les quals es dona suport.


Cap: Ester Sánchez


Equip 1

Maria Bille

Jesica Giménez

Mireia Navarro

Santiago Samanes


Equip 2

Lucía Alonso

Laura García


Laia Jallow

Martí Prieto


Equip 3

José Cabrero


Mercè Cardona

Enrique Costas

Sheila Viñes


Equip 4

Concepción Cueto

Eva Degenaar

Lara Estévez


Anna Skoumal

  • No labels