Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Administració PúblicaTipologiaProjecteImport pel 20162019DuradaLogo
Ajuntament de BarcelonaConcertLlar Pere Barnés588.070,50€

Anual

Subvenció NominativaSuport a la persona110.000,00€Anual

...

Administració públicaConvocatòriaProjecteImport pel 20162019DuradaLogo
Diputació de BarcelonaConvocatòria Benestar SocialEquip de Carrer8.255,42€Anual

Ajuntament de BadalonaConvocatòria General de SubvencionsAdaptant el model Housing First a Badalona6.800,00€Anual

Xarxa d'Habitatges d'Inclusio
Suport a la persona i habitatge

10.121,8€

Anual

Generalitat de CatalunyaCOSPELlar Pere Barnés115.000,00€Biennal
Centre Obert46.000,00€Biennal
Suport a la persona110.000,00€Biennal
Activitats10.300,79€Biennal
Voluntariat11.181,33€Biennal
Generalitat de CatalunyaIRPFLlar Pere Barnés9.484,52€Anual

Centre Obert154.345,89€Anual

...