Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

En aquestes pàgines pots trobar trobaràs els estatuts, l'ideari i la Missió, Visió i Valors de l'entitat per tal de conèixer el elements bàsics i fonamentals de ld'entitatArrels Fundació.

Si vols conèixer que fem i hem fet pots consultar les memòries així com i els dossiers explicatius de l'entitat. També pots consultar trobaràs els comptes de resultats, els Informes d'auditoria i el patrimoni a dia d'avui.

També pots conèixer part de l'equip que conforma l'entitat. En concret pots veure qui forma part dels diferents equips, com l'equip directiu o el patronat.

...