Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

El patronat és el màxim òrgan de responsabilitat d’Arrels. Vetlla i marca les línies estratègiques a mig i llarg termini. Està format per persones de diferents àmbits professionals que vetllen perquè totes les actuacions segueixin la missió, la visió i els valors de l’entitat.President: José Javier Ordoñez

Advocat i Doctor en Dret. Professor de Dret Internacional Privat a la UPF i Director Adjunt de l'Institut Borja de Bioètic

Image Modified

Secretaria: Maria Iglesias

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses. Actualment és directora d’ocupabilitat de la Fundació Nous Cims.

Image Modified

Vocal: Enric Gotanegra

Ha estat treballador d’Arrels en l’equip d’atenció a persones sòcies i donants i actualment és voluntari a l’equip de carrer de l’entitat.

Image Modified

Vocal: Eduard Sala

Llicenciat en Filosofia i Lletres i Educador Social. Actualment és coach, formador i cap de l’Àrea Social de Càritas Diocesana de Barcelona.

Image Removed

Vocal: Miquel Fuster

Pintor i autor de la novel·la gràfica "Miguel, 15 años en la calle", una peça autobiogràfica on explica les experiències viscudes durant aquest temps als carrers de Barcelona.

Image Modified

Vocal: Teresa Bermudez

Llicenciada en psicologia i diplomada en infermeria. Actualment és coordinadora dels projectes Llars i Insula a Sant Joan de Déu - Serveis Socials Barcelona.

Image Modified

Vocal: Montserrat Lamoglia

Infermera, Doctora en Promoció de la Salut. Professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Image Modified

Vocal: Francesc Mateu

Metge, especialista en Medicina tropical. Coneixedor del tema de Cooperació Internacional per la seva feina a Oxfam Intermón a Amèrica Llatina, Africa i a casa nostra on ha treballat temes de cooperació internacional i migracions. També ha estat treballant per la inclusió escolar y social de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Image Modified

Vocal: Francina Alsina

És voluntària d’Arrels des de l’any 1989. Durant 8 anys, ha estat presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Actualment, presideix la Taula del Tercer Sector Social, de la qual ja havia estat membre de la Junta Directiva en el període 2007-2009.